Naar de kern

Het is goed om geregeld uit de hectiek te stappen en áán uw bedrijf in plaats van ín uw bedrijf te werken. Wat speelt er in uw markt en bij uw klanten? Hoe zit het met de stip aan de horizon en uw koers? Waar wringt het in uw organisatie en bij uzelf? Wat zijn bouwstenen en waar kunt u zonder?

De weg naar de kern van de zaak is de fase van het ontwarren: van de kluwen aan informatie over verleden, heden en toekomstplannen, van interne en externe factoren, van hoofd- en bijzaken. En van de hamvraag: waar gaat het u nu echt om?

Het resultaat van deze fase is een storyboard met de verhaallijn van wezenlijke zaken die u tot hier hebben gebracht. En met het punt waar de schoen wringt.

In de kern

In de kern ligt alles open. Als u voor even ‘de beste stuurlui aan wal’ mag zijn, komen trage vragen op als: Wat is onze kern en onze kracht? Wat is ons ‘waarom’, onze bestaansreden? Hoe creëren we waarde voor onszelf en de ander? Waar lopen we echt warm voor? En wellicht zelfs: Hoe geeft werk zin aan ons leven?

De leegte schept ruimte voor het ontwaren: van uw persoonlijke verlangens en zakelijke ambities, van uw betekenisvolle en unieke propositie, van de rol van uw persoonlijke waarden in zakelijke dilemma’s. En van het nieuwe, enthousiasmerende toekomstperspectief.

Het resultaat van deze fase is een moodboard met uw visie, missie, ambitie en waarden, die energie geven en ervoor zorgen dat het werk gezond en leuk blijft.

Vanuit de kern

Uw hernieuwde toekomstvisie staat op papier. Het is tijd om het vuur te ontsteken, zodat in alles – zowel aan de binnen- als aan de buitenkant en op alle niveaus – het nieuwe ‘Waarom’ voelbaar en zichtbaar wordt. U brengt zo een oude wijsheid in praktijk: “Zo binnen, zo buiten; zo boven, zo beneden”.

Daarom is de weg vanuit de kern die van het vergaren: van concrete plannen, van condities om de nieuwe koers mogelijk te maken, van medestanders binnen en buiten de organisatie. En – uiteindelijk – van de vruchten, zowel materieel als immaterieel.

Het resultaat van deze fase is een dashboard met harde en zachte routecoördinaten, een organisatie met karakter en betrokken medewerkers én klanten.

Naar de kern

Het is goed om geregeld uit de hectiek te stappen en áán uw bedrijf in plaats van ín uw bedrijf te werken. Wat speelt er in uw markt en bij uw klanten? Hoe zit het met de stip aan de horizon en uw koers? Waar wringt het in uw organisatie en bij uzelf? Wat zijn bouwstenen en waar kunt u zonder?

De weg naar de kern van de zaak is de fase van het ontwarren: van de kluwen aan informatie over verleden, heden en toekomstplannen, van interne en externe factoren, van hoofd- en bijzaken. En van de hamvraag: waar gaat het u nu echt om?

Het resultaat van deze fase is een storyboard met de verhaallijn van wezenlijke zaken die u tot hier hebben gebracht. En met het punt waar de schoen wringt.

In de kern

In de kern ligt alles open. Als u voor even ‘de beste stuurlui aan wal’ mag zijn, komen trage vragen op als: Wat is onze kern en onze kracht? Wat is ons ‘waarom’, onze bestaansreden? Hoe creëren we waarde voor onszelf en de ander? Waar lopen we echt warm voor? En wellicht zelfs: Hoe geeft werk zin aan ons leven?

De leegte schept ruimte voor het ontwaren: van uw persoonlijke verlangens en zakelijke ambities, van uw betekenisvolle en unieke propositie, van de rol van uw persoonlijke waarden in zakelijke dilemma’s. En van het nieuwe, enthousiasmerende toekomstperspectief.

Het resultaat van deze fase is een moodboard met uw visie, missie, ambitie en waarden, die energie geven en ervoor zorgen dat het werk gezond en leuk blijft.

Vanuit de kern

Uw hernieuwde toekomstvisie staat op papier. Het is tijd om het vuur te ontsteken, zodat in alles – zowel aan de binnen- als aan de buitenkant en op alle niveaus – het nieuwe ‘Waarom’ voelbaar en zichtbaar wordt. U brengt zo een oude wijsheid in praktijk: “Zo binnen, zo buiten; zo boven, zo beneden”.

Daarom is de weg vanuit de kern die van het vergaren: van concrete plannen, van condities om de nieuwe koers mogelijk te maken, van medestanders binnen en buiten de organisatie. En – uiteindelijk – van de vruchten, zowel materieel als immaterieel.

Het resultaat van deze fase is een dashboard met harde en zachte routecoördinaten, een organisatie met karakter en betrokken medewerkers én klanten.

Aangenaam: Gerard de Winter, bedrijfsprofeet

Ik noem mijzelf – met een knipoog – ‘bedrijfsprofeet’. Dat is voor nu de beste manier om in één woord de drie specialismen te benoemen die in mij samenkomen:

 • een marketingstrateeg met bijna 25 jaar ervaring in commerciële rollen;
 • een zingevingsprofessional die academisch en door het leven geschoold is in ‘trage vragen’;
 • een businesscoach met een natuurlijke aanleg om te luisteren, ruimte te scheppen en blikken te openen.

Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar haar wel met u verkennen. Als bedrijfsprofeet is het namelijk mijn vak om u uit de hectiek te halen en samen met u en uw team in kaart te brengen welke ontwikkelingen op u afkomen en welke rol van betekenis u daarin wilt spelen. 

Naast marketingstrateeg en organisatieadviseur ben ik ook:

 • businesscoach, gericht op datgene wat nodig is om een stap verder te komen en op het in lijn brengen van persoonlijke en zakelijke kernwaarden en ambities;
 • projectmanager en procesbegeleider die betekenisvolle projecten en processen versnelt;
 • inspirator en dagvoorzitter rondom thema’s als duurzaamheid, circulaire economie, betekenismarketing en zingeving in een zakelijke context.

Wilt u weten of ik de juiste persoon ben voor uw vraag? Dan kom ik graag langs om kennis te maken. U kunt ook eerst nog even mijn CV bekijken. 

Mijn marketingfilosofie

Marketing komt in essentie neer op de vraag die de bakker achter de toonbank vroeger stelde: Wat kan ik voor u betekenen? Als je als leverancier deze vraag goed tot je door laat dringen en er een wezenlijk antwoord op weet te formuleren, draag je bij aan een hoger liggend doel en praat je met je klant over waardecreatie in plaats van prijs en specificatie. Het antwoord op deze vraag grijpt namelijk veel dieper in op de bedrijfsvoering van uw klant. En op die van de klant van uw klant.

Het antwoord wordt echter niet alleen door de klant bepaald. Ondernemen is geen ‘u vraagt, wij draaien’. In de betekenis die u voor de klant kunt hebben, gaat uw eigen bestaansreden schuil: hoe kunnen wij met onze kennis en kunde onze klant (en vervolgens zijn klant en de samenleving) echt vooruithelpen? Ik geloof dan ook in het bedrijfsleven als motor van maatschappelijke vooruitgang.

Dit vraagt van ondernemers en medewerkers professioneel en moreel leiderschap om echte waarde te creëren en te streven naar een netto positieve impact van het bedrijf op de samenleving. Dat is een spannende zoektocht. Het levert echter veel op: rendement, vervulling, plezier, werk dat in lijn is met persoonlijke waarden en meer.

Al zo’n 12,5 jaar draag ik met Koncerna bij aan deze zoektocht. Ik heb hiervoor zowel een sterk analytisch vermogen als een sterk beeldend vermogen in de aanbieding. Daarnaast ben ik zuiver, mensgericht en heel betrokken bij wat ik doe. Bovendien wil ik met mijn werk zelf ook echt van betekenis zijn: voor mijn opdrachtgevers, de wereld en mijzelf.

Over mijzelf

Ik kom uit een ondernemersfamilie. De leuke en lastige uitdagingen van het ondernemen zijn mij met de paplepel ingegoten. Maatschappelijk verantwoord ondernemen was bij ons thuis al een thema aan de keukentafel lang voordat de term werd uitgevonden. Kansen zien en grijpen, genieten van de vrijheid die het ondernemerschap je biedt en je tevens verantwoordelijk voelen voor je omgeving. Samen met mijn studie International Management heeft dat mij gevormd.

Wat mij ook heeft gevormd, is mijn nieuwsgierigheid naar de zin van het leven. Ik ben opgegroeid in een protestante omgeving, ben voor werk en privé de wereld ingetrokken om andere culturen op te snuiven en heb daar door mijn (latere) studie Religiewetenschappen een academische laag aan toegevoegd. Uit dezelfde nieuwsgierigheid liep ik in 2011 als moderne pelgrim 2000 km naar Santiago de Compostela. Daarnaast beleef ik net als ieder mens mijn pieken en dalen in het ‘gewone’ leven. Uit al deze zaken heb ik mijn eigen kijk op de zin van het leven ontwikkeld.

Dit alles maakt dat ik:

 • een optimist ben die ervan overtuigd is dat een mooiere, betere en relaxtere wereld mogelijk is en dat bedrijven daarin een belangrijke motor kunnen zijn (zie ook ‘Mijn marketingfilosofie);
 • werk zie als een manier om zin aan het leven te geven en verlangens na te streven;
 • graag verbinding maak, verbanden leg en op zoek ga naar nieuwe ideeën, verschillende belangen, gemene delers, verrassende inzichten en de essentie.

Aangenaam: Gerard de Winter, bedrijfsprofeet

Ik noem mijzelf – met een knipoog – ‘bedrijfsprofeet’. Dat is voor nu de beste manier om in één woord de drie specialismen te benoemen die in mij samenkomen:

 • een marketingstrateeg met bijna 25 jaar ervaring in commerciële rollen;
 • een zingevingsprofessional die academisch en door het leven geschoold is in ‘trage vragen’;
 • een businesscoach met een natuurlijke aanleg om te luisteren, ruimte te scheppen en blikken te openen.

Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar haar wel met u verkennen. Als bedrijfsprofeet is het namelijk mijn vak om u uit de hectiek te halen en samen met u en uw team in kaart te brengen welke ontwikkelingen op u afkomen en welke rol van betekenis u daarin wilt spelen.

Naast marketingstrateeg en organisatieadviseur ben ik ook:

 • businesscoach, gericht op datgene wat nodig is om een stap verder te komen en op het in lijn brengen van persoonlijke en zakelijke kernwaarden en ambities;
 • projectmanager en procesbegeleider die betekenisvolle projecten en processen versnelt;
 • inspirator en dagvoorzitter rondom thema’s als duurzaamheid, circulaire economie, betekenismarketing en zingeving in een zakelijke context.

Wilt u weten of ik de juiste persoon ben voor uw vraag? Dan kom ik graag langs om kennis te maken. U kunt ook eerst nog even mijn CV bekijken.

Marketingfilosofie

Marketing komt in essentie neer op de vraag die de bakker achter de toonbank vroeger stelde: Wat kan ik voor u betekenen? Als je als leverancier deze vraag goed tot je door laat dringen en er een wezenlijk antwoord op weet te formuleren, draag je bij aan een hoger liggend doel en praat je met je klant over waardecreatie in plaats van prijs en specificatie. Het antwoord op deze vraag grijpt namelijk veel dieper in op de bedrijfsvoering van uw klant. En op die van de klant van uw klant.

Het antwoord wordt echter niet alleen door de klant bepaald. Ondernemen is geen ‘u vraagt, wij draaien’. In de betekenis die u voor de klant kunt hebben, gaat uw eigen bestaansreden schuil: hoe kunnen wij met onze kennis en kunde onze klant (en vervolgens zijn klant en de samenleving) echt vooruithelpen? Ik geloof dan ook in het bedrijfsleven als motor van maatschappelijke vooruitgang.

Dit vraagt van ondernemers en medewerkers professioneel en moreel leiderschap om echte waarde te creëren en te streven naar een netto positieve impact van het bedrijf op de samenleving. Dat is een spannende zoektocht. Het levert echter veel op: rendement, vervulling, plezier, werk dat in lijn is met persoonlijke waarden en meer.

Al zo’n 12,5 jaar draag ik met Koncerna bij aan deze zoektocht. Ik heb hiervoor zowel een sterk analytisch vermogen als een sterk beeldend vermogen in de aanbieding. Daarnaast ben ik zuiver, mensgericht en heel betrokken bij wat ik doe. Bovendien wil ik met mijn werk zelf ook echt van betekenis zijn: voor mijn opdrachtgevers, de wereld en mijzelf.

Over mijzelf

Ik kom uit een ondernemersfamilie. De leuke en lastige uitdagingen van het ondernemen zijn mij met de paplepel ingegoten. Maatschappelijk verantwoord ondernemen was bij ons thuis al een thema aan de keukentafel lang voordat de term werd uitgevonden. Kansen zien en grijpen, genieten van de vrijheid die het ondernemerschap je biedt en je tevens verantwoordelijk voelen voor je omgeving. Samen met mijn studie International Management heeft dat mij gevormd.

Wat mij ook heeft gevormd, is mijn nieuwsgierigheid naar de zin van het leven. Ik ben opgegroeid in een protestante omgeving, ben voor werk en privé de wereld ingetrokken om andere culturen op te snuiven en heb daar door mijn (latere) studie Religiewetenschappen een academische laag aan toegevoegd. Daarnaast beleef ik net als ieder mens natuurlijk mijn pieken en dalen in het ‘gewone’ leven. Uit al deze zaken heb ik mijn eigen kijk op de zin van het leven ontwikkeld.

Dit alles maakt dat ik:

 • een optimist ben die ervan overtuigd is dat een mooiere, betere en relaxtere wereld mogelijk is en dat bedrijven daarin een belangrijke motor kunnen zijn (zie ook ‘Mijn marketingfilosofie);
 • werk zie als een manier om zin aan het leven te geven en verlangens na te streven;
 • graag verbinding maak, verbanden leg en op zoek ga naar nieuwe ideeën, verschillende belangen, gemene delers, verrassende inzichten en de essentie.

“Gerard heeft ons geholpen met het ontwikkelen van een duidelijke missie, visie en strategie voor ons bedrijf. Mensen zijn daarbij zeer belangrijk. Gerard begrijpt dit als geen ander. Het is erg prettig om met hem samen te werken.”

Jeannette Custers | directeur KMC Solutions
Jeannette Custers | directeur KMC Solutions

“Dank voor het goede werk, Gerard. Ben niet alleen tevreden over de resultaten van het onderzoek, maar ook over het traject zelf: de vragen, analyse, rapportage en betrokkenheid. Super gedaan!”

Dirk Doornenbal | directeur Nationale Bomenbank
Dirk Doornenbal | directeur Nationale Bomenbank

Gerard is een dagvoorzitter die de deelnemers inspireert. Hij neemt hen mee in het thema van het symposium door pakkende metaforen te koppelen aan de belevingswereld van de deelnemers. Hij maakt het persoonlijk en dat spreekt mij aan. Gerard komt snel tot de kern van de boodschap die de sprekers willen overbrengen. Ik beveel hem van harte aan.

Wils van Dam | Directeur commercie ‎Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden
Wils van Dam | Directeur commercie ‎Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Blog

Klik hier voor een overzicht met alle blogartikelen.

“Ik sta even stil en dat is een hele vooruitgang.”

– Bertolt Brecht –

“Er zijn maar heel weinig mensen en bedrijven die duidelijk kunnen verwoorden waarom ze doen wat ze doen. Als ik waarom zeg, bedoel ik niet ‘om geld te verdienen’ — dat is een resultaat. Dat is altijd een resultaat. Met waarom bedoel ik: wat is je doel, je motief, je geloof? Waarom bestaat jouw bedrijf? Waarom kom je elke ochtend je bed uit? En waarom zou het iemand interesseren? ”

– Simon Sinek –

“Het gat in de maatschappij is het nieuwe gat in de markt en maatschappelijke vooruitgang het nieuwe businessbeginsel.”

– Handboek Betekenisvol Ondernemen –

“Business cannot succeed in a society that fails.”

– World Business Council for Sustainable Development –

Contactgegevens

Wilt u een organisatie met een heldere identiteit en unieke propositie? Die bruist van energie en creativiteit? Die werkelijk van betekenis is en daardoor waarde creëert voor uzelf, uw medewerkers, uw klant en de samenleving? Oftewel: wilt u naar de kern van uw zaak en een organisatie met karakter? Bel, app of mail mij dan.

Koncerna | naar de kern van de zaak
Van Ravesteyn-erf 479
3315 DV Dordrecht

M 06 38 61 04 55
gerard@koncerna.nl

KvK-nummer: 20117961