Individuele coaching

Het is niet altijd nodig om de problemen die je ervaart in je eentje op te lossen. Of om de vragen die je hebt in je eentje te  beantwoorden. Soms is het gewoonweg fijn als iemand een luisterend oor biedt, met je meedenkt en je helpt andere perspectieven te ontdekken. Iemand om gewoon even tegenaan te kunnen praten of iemand die helpt een specifiek onderwerp te verkennen.

Voorbeelden van coachingsvragen

  • Loopt het allemaal even niet zo lekker, bijvoorbeeld bij het aanpakken van projecten, het maken van keuzes, het aansturen van mensen of het communiceren met anderen?
  • Haal je momenteel weinig voldoening uit je werk, waardoor je werklust is afgenomen en het allemaal veel energie kost?
  • Wil je – preventief of noodgedwongen – eens nadenken over je loopbaan?
  • Of loop je in je werk tegen ethische dilemma’s aan, waardoor er spanning ontstaat tussen jouw rol als ondernemer of werknemer enerzijds en je normen en waarden als mens anderzijds?

Businesscoach en Meeloper

Ik ben een businesscoach met een natuurlijke aanleg om te luisteren, ruimte te scheppen en blikken te openen. Met hoofd, hart en handen richt ik mij op datgene wat nodig is om een stap verder te komen en op het in lijn brengen van persoonlijke en zakelijke ambities en kernwaarden.

Ik noem mezelf wel een Meeloper. Ik loop een stuk met je mee, zover als nodig is. Soms doe ik dat letterlijk, als het voor het vraagstuk behulpzaam is om ons gesprek te combineren met een frisse wandeling. En, zoals een meeloper betaamt, kan het ook gebeuren dat ik met je meepraat. Dat noemt men wel provocatief coachen. Veiligheid en vertrouwelijkheid staan echter altijd voorop.

Coachingsgaanpak

Een coachingstraject begint altijd met een vrijblijvend, oriënterend gesprek, waarin we samen helder maken met welk probleem of welke vraag we met elkaar aan de slag gaan, hoeveel gesprekken hiervoor naar schatting nodig zijn en onder welke condities deze plaatsvinden.

Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen? Bel mij op 06 38 61 04 55 of stuur mij een e-mail.