Circulair ondernemen

Waar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de afgelopen 10 jaar de markt heeft veranderd, zal circulair ondernemen dat in veel kortere tijd in veel grotere mate gaan doen. Circulair ondernemen verandert markten radicaal, doordat het niet alleen van invloed is op producten en productie, maar ook op verdienmodellen. Circulair ondernemen is innovatie pur sang. En innovatie vraagt inspiratie, lef en snelheid.

Wilt u weten hoe circulaire innovatie eruit kan zien voor uw bedrijf? Lees dan verder. Of zie de voorbeelden van uitgevoerde projecten onderaan deze pagina.

Wat is circulair ondernemen?

Bij circulair ondernemen ligt de nadruk op het sluiten van kringlopen, het voorkomen van afval en verspilling en het creëren van waarde voor de klant en de samenleving op korte en op lange termijn. Dit betekent dat er wordt gestreefd producten en materialen een zo lang mogelijke levensduur te geven, optimaal hergebruik en herstel van producten te faciliteren, en na gebruik te recyclen op zo’n manier dat de materialen opnieuw kunnen worden gebruikt voor gelijkwaardige producten. Het doel van de circulaire economie is om economische groei los te koppelen van het belasten van ons ecosysteem.

Innovatie in de circulaire economie

Klantwensen worden steeds grilliger, grondstoffen worden schaars en dus duurder, het milieu staat onder druk en afval en verspilling zijn ongewenste kostenposten. Deze ontwikkelingen vereisen een nieuwe manier van ondernemen, waarin producten modulair zijn en daardoor gemakkelijker zijn aan te passen aan veranderende klantwensen, grondstoffen behouden blijven voor hergebruik in nieuwe waardeketens, afvalstromen worden voorkomen en een hoge toegevoegde waarde wordt gerealiseerd.

Concrete stappen naar circulair ondernemerschap

In de circulaire economie gaat het om innovatie van producten en diensten, om nieuwe businessmodellen en om andere vormen van ketensamenwerking. Dat vraagt om een spannende ontdekkingstocht naar de mogelijkheden binnen uw organisatie en uw markt. Heeft u al zicht hoe dat eruit kan zien voor uw bedrijf? Hoe uw klantwensen en waardeketen veranderen? Hoe u de materiaalstromen in uw bedrijfsprocessen kunt upcyclen of uw producten en diensten circulair kunt ontwerpen? En hoe u dat vervolgens kunt vermarkten? Ik help u er graag bij.

Samen met de circular designers van VerdraaidGoed organiseer ik inspiratievolle werksessies en masterclasses. Daarin schetsen wij een kader van de circulaire uitgangspunten, analyseren wij met uw team de reststromen, marktwensen en mogelijke verdienmodellen en bedenken wij met het team concrete, innovatieve ideeën voor een circulaire oplossing. Het resultaat is een gevisualiseerd concept en praktische actielijst waarmee u direct aan de slag kan.

Voorbeelden van projecten

Circulaire verkenning bij Prorail

In opdracht van VerdraaidGoed heb ik een circulaire verkenning begeleid bij Prorail. Door een wijziging in de Europese regelgeving moest Prorail haar veiligheidskleding aanpassen. Dat zorgde voor een potentieel grote afvalstroom. Samen met het duurzaamheidsteam van Prorail en een afspiegeling van de organisatie hebben we het materiaal geanalyseerd en een hele reeks ideeën ontwikkeld om dit materiaal opnieuw in te kunnen zetten. In het kerstpakket van 2019 vonden alle medewerkers onder meer een herbruikbare, voedselveilige lunchwikkel, gemaakt uit de oude veiligheidskleding.

Circulaire masterclass ‘Waarde in de Waard’

Samen met VerdraaidGoed heb ik de circulaire masterclass ‘Waarde in de Waard’ opgezet en uitgevoerd. In dit project hebben we 12 organisaties bijeengebracht en hebben wij de rol van hun organisaties in de circulaire economie heel concreet gemaakt. Het resultaat was inzicht in de materiaalstromen van de deelnemende organisaties en 5 concreet uitgewerkte concepten. Een daarvan is de Tweedekansbouwmarkt, die momenteel wordt gerealiseerd. Meer info.

Circulaire verkenning bij Gemeente Gouda

In opdracht van VerdraaidGoed heb ik als procesbegeleider bijgedragen aan de circulaire verkenning van Gemeente Gouda. De vraag was “Welke kansrijke reststromen heeft gemeente Gouda en hoe zijn deze weer waardevol in te zetten?” Tijdens het proces ontstond het idee om het ‘koffiemoment’ te gebruiken om medewerkers bekend te maken met het thema ‘circulaire economie’ en hen zo anders naar hun eigen primaire processen te laten kijken. Door middel van de introductie van de fictieve medewerker “Leutje” zijn alle medewerkers actief betrokken geraakt. Leutje heeft allerlei acties opgezet, zoals verschillende polls, een proef met mokken, een koffieweek met een echte barista, gezonde alternatieven (fruit, water), een lezing over koffiedik etc. Het resultaat is onder meer dat koffiedik nu apart wordt ingezameld en gebruikt wordt voor nieuwe toepassingen binnen de gemeente.

project ‘Verbouwen van Bouwmateriaal’

Dit project verkent de mogelijkheden van een lokale circulaire supply chain van biobased bouwmaterialen. Bouwmaterialen uit natuurlijke grondstoffen zijn in opkomst. Dit biedt kansen aan agrariërs om gewassen te telen (te verbouwen) die als grondstof kunnen dienen voor bouwmaterialen. Als projectleider heb ik het projectplan geschreven, financiering geregeld en begeleid ik de uitvoering. Meer info vindt u hier.

project ‘Molenzwam’

Dit project realiseert een oesterzwammenkwekerij op Avonturenboerderij Molenwaard. De kwekerij vormt een educatieve attractie die kinderen en hun ouders bewust maakt van het belang van een duurzame voedselketen, het voorkomen van verspilling en het hergebruik van reststromen. De kwekerij gaat gebruikmaken van lokale reststromen. Als projectleider heb ik het projectplan geschreven, financiering geregeld en begeleid ik de uitvoering. Meer info vindt u hier.

Circulair Convenant

Het kan interessant zijn om de ontwikkeling naar circulair ondernemerschap samen met andere bedrijven aan te gaan, bijvoorbeeld binnen uw MKB-netwerk of bedrijventerrein. Zo kun je elkaar helpen en motiveren, kennis delen, gezamenlijk kennis inkopen en successen en valkuilen met elkaar delen. Voor Stichting Blauwzaam heb ik zo’n netwerk helpen opzetten, waarbij zo’n 20 organisaties het Convenant ‘Circulair Ondernemerschap’ hebben ondertekend. Door middel van dit convenant zullen deze voorlopers gedurende een periode van 3 jaar hun krachten bundelen en de transitie naar een circulaire economie in de regio versnellen. Meer informatie vindt u hier.

Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen? Bel mij op 06 38 61 04 55 of stuur mij een e-mail.

Wilt u hierover een oriënterend gesprek?
Bel of mail mij!

Gerard de Winter
Gerard de Winter
+31 (0)6 38 61 04 55
gerard@koncerna.nl

Op het gebied van circulaire masterclasses en verkenningen werk ik samen met het creatieve team van VerdraaidGoed: