Circulair ondernemen

Waar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de afgelopen 10 jaar de markt heeft veranderd, zal circulair ondernemen dat in veel kortere tijd in veel grotere mate gaan doen. Circulair ondernemen verandert markten radicaal, doordat het niet alleen van invloed is op producten en productie, maar ook op verdienmodellen. Circulair ondernemen is innovatie pur sang. En innovatie vraagt inspiratie, lef en snelheid.

Wilt u weten hoe circulaire innovatie eruit kan zien voor uw bedrijf? Lees dan verder.

Wat is circulair ondernemen?

Bij circulair ondernemen ligt de nadruk op het sluiten van kringlopen, het voorkomen van afval en verspilling en het creëren van waarde voor de klant en de samenleving op korte en op lange termijn. Dit betekent dat er wordt gestreefd producten en materialen een zo lang mogelijke levensduur te geven, optimaal hergebruik en herstel van producten te faciliteren, en na gebruik te recyclen op zo’n manier dat de materialen opnieuw kunnen worden gebruikt voor gelijkwaardige producten. Het doel van de circulaire economie is om economische groei los te koppelen van het belasten van ons ecosysteem.

Innovatie in de circulaire economie

Klantwensen worden steeds grilliger, grondstoffen worden schaars en dus duurder, het milieu staat onder druk en afval en verspilling zijn ongewenste kostenposten. Deze ontwikkelingen vereisen een nieuwe manier van ondernemen, waarin producten modulair zijn en daardoor gemakkelijker zijn aan te passen aan veranderende klantwensen, grondstoffen behouden blijven voor hergebruik en nieuwe waardeketens, afvalstromen worden voorkomen en een hoge toegevoegde waarde wordt gerealiseerd.

Concrete stappen naar circulair ondernemerschap

In de circulaire economie gaat het om innovatie van producten en diensten, om nieuwe businessmodellen en om andere vormen van ketensamenwerking. Dat vraagt om een spannende ontdekkingstocht naar de mogelijkheden binnen uw organisatie en uw markt. Heeft u al zicht hoe dat eruit kan zien voor uw bedrijf? Hoe uw klantwensen en waardeketen veranderen? Hoe u de materiaalstromen in uw bedrijfsprocessen zou kunnen upcyclen of uw producten en diensten circulair zou kunnen ontwerpen? En hoe u dat vervolgens kunt vermarkten? Ik help u er graag bij:

  • Samen met VerdraaidGoed organiseer ik inspiratievolle werksessies. Daarin schetsen wij een kader van de circulaire uitgangspunten, analyseren wij met uw team de reststromen, marktwensen en mogelijke verdienmodellen en bedenken wij concrete, innovatieve ideeën voor een circulaire oplossing. Het resultaat is een roadmap waarmee uw team aan de slag kan.
  • Een tweede stap is de productintroductie en de marketingcommunicatiestrategie van de circulaire dienstverlening. Er zijn nog steeds veel bedrijven die een duurzaam product proberen te vermarkten met de claim dat het duurzaam is. Mensen zoeken echter in eerste instantie geen product omdat het duurzaam is, maar omdat het een probleem oplost. Dat geldt ook voor circulaire producten. Een circulair product of dienst moet dus op de juiste wijze worden gepositioneerd en gecommuniceerd om succesvol te worden. De marketingcommunicatiestrategie dient bovendien in lijn te zijn met de algemene strategie op bedrijfsniveau.
  • Het kan interessant zijn om de ontwikkeling naar circulair ondernemerschap samen met andere bedrijven aan te gaan, bijvoorbeeld binnen uw MKB-netwerk of bedrijventerrein. Zo kun je elkaar helpen en motiveren, kennis delen, gezamenlijk kennis inkopen en successen en valkuilen met elkaar delen. Ik kan u helpen zo’n netwerk van bedrijven op te zetten. Ik ben onder meer kartrekker van het Convenant ‘Circulair Ondernemerschap’ van BlauwZaam. Dit convenant brengt ruim 20 organisaties bijeen rondom de kansen en uitdagingen die circulair ondernemerschap biedt. Door middel van dit convenant zullen deze voorlopers gedurende een periode van 3 jaar hun krachten bundelen en de transitie naar een circulaire economie in de regio versnellen. Meer informatie vindt u hier.

Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen? Bel mij op 06 38 61 04 55 of stuur mij een e-mail.

Wilt u hierover een oriënterend gesprek?
Bel of mail mij!

Gerard de Winter
Gerard de Winter
+31 (0)6 38 61 04 55
gerard@koncerna.nl

Op het gebied van circulaire masterclasses en verkenningen werk ik samen met het creatieve team van VerdraaidGoed: