Organisatieontwikkeling

In India zegt men: “When the flower is ready, the bees come uninvited.” Wat voor een bloem geldt, geldt in zekere zin ook voor organisaties. Naarmate ze meer ont-wikkeld zijn, komt de kern van hun identiteit bloot te liggen. Ze weten beter over te brengen wie ze zijn en waarom ze ertoe doen. Dat zorgt voor een grote aantrekkingskracht op de juiste doelgroepen (klanten, medewerkers, partners etc.). Zo ontstaat er nieuw elan in de organisatie en openen zich nieuwe wegen.

Dit proces is niet eenvoudig, maar ook niet nieuw. Al in de oudheid kende men hiervoor 3 vragen: Waar kom ik vandaan, wat doe ik hier en waar ga ik naartoe? Vandaag de dag heet het betekenismarketing, purpose economy of de Why (het Waarom van Simon Sinek). Is het filosofisch? Een beetje wel. Wordt het concreet? Zeker weten! Wat levert het op? Veel: medewerkersbetrokkenheid, klantenbinding, LEAN-marketing, een hoop enthousiasme en nog veel meer. Maar vooral een bedrijf met karakter: eentje die van waarde is voor uzelf, uw klant, uw medewerkers en de samenleving.

Wordt het tijd om weer eens stil te staan bij de visie, missie en strategie van uw bedrijf? Neem dan contact met mij op om na te gaan wat ik voor u kan betekenen. Wilt u eerst weten hoe ik dit proces aanpak? Lees dan verder!

De 3 stappen naar nieuw elan en nieuwe wegen

De 3 stappen naar een nieuwe visie, missie en strategie voor organisaties zou je kunnen zien als het lopen van een labyrint:

Naar de kern

Het is goed om geregeld uit de hectiek te stappen en áán uw bedrijf in plaats van ín uw bedrijf te werken. Wat speelt er in uw markt en bij uw klanten? Hoe zit het met de stip aan de horizon en uw koers? Waar wringt het in uw organisatie en bij uzelf? Wat zijn bouwstenen en waar kunt u zonder?

De weg naar de kern van de zaak is de fase van het ontwarren: van de kluwen aan informatie over verleden, heden en toekomstplannen, van interne en externe factoren, van hoofd- en bijzaken. En van de hamvraag: waar gaat het u nu echt om? Het resultaat van deze fase is een storyboard met de verhaallijn van wezenlijke zaken die u tot hier hebben gebracht. En met het punt waar de schoen wringt.

In de kern

In de kern ligt alles open. Als u voor even ‘de beste stuurlui aan wal’ mag zijn, komen trage vragen op als: Wat is onze kern en onze kracht? Wat is ons ‘waarom’, onze bestaansreden? Hoe creëren we waarde voor onszelf en de ander? Waar lopen we echt warm voor? En wellicht zelfs: Hoe geeft werk zin aan ons leven?

De leegte schept ruimte voor het ontwaren: van uw persoonlijke verlangens en zakelijke ambities, van uw betekenisvolle en unieke propositie, van de rol van uw persoonlijke waarden in zakelijke dilemma’s. En van het nieuwe, enthousiasmerende toekomstperspectief. Het resultaat van deze fase is een moodboard met uw visie, missie, ambitie en waarden, die energie geven en ervoor zorgen dat het werk gezond en leuk blijft.

Vanuit de kern

Uw hernieuwde toekomstvisie staat op papier. Het is tijd om het vuur te ontsteken, zodat in alles – zowel aan de binnen- als aan de buitenkant en op alle niveaus – het nieuwe ‘Waarom’ voelbaar en zichtbaar wordt. U brengt zo een oude wijsheid in praktijk: “Zo binnen, zo buiten; zo boven, zo beneden”.

Daarom is de weg vanuit de kern die van het vergaren: van concrete plannen, van condities om de nieuwe koers mogelijk te maken, van medestanders binnen en buiten de organisatie. En – uiteindelijk – van de vruchten, zowel materieel als immaterieel. Het resultaat van deze fase is een dashboard met harde en zachte routecoördinaten, een organisatie met karakter en betrokken medewerkers én klanten.

Mijn rol in dit proces

Dit proces wil ik met u en met uw team aangaan. Een van mijn belangrijkste taken is u en uw team uit de hectiek te halen en u te laten werken aan het bedrijf in plaats van in het bedrijf. “Ik sta even stil en dat is een hele vooruitgang”, schreef de Duitse dichter Brecht ooit. Daarnaast breng ik kennis en ervaringen mee uit andere sectoren en zorg ik ervoor dat ook de minder mondige deelnemers hun zegje doen. En natuurlijk begeleid ik het proces. Meestal op teamniveau en waar nodig 1-op-1.

Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen? Bel mij op 06 38 61 04 55 of stuur mij een e-mail.