Organisatieontwikkeling

In India zegt men: “When the flower is ready, the bees come uninvited.” Met andere woorden: als een bloem haar eigenheid ten volle weet te ontvouwen, zorgt dat voor een enorme aantrekkingskracht.

Het belang van DNA

Wat voor een bloem geldt, geldt in zekere zin ook voor organisaties. Als medewerkers weten wat het DNA van de organisatie is en dit in alle facetten van de bedrijfsvoering tot uiting brengen, trekt dat de juiste doelgroepen (klanten, medewerkers, partners etc.) aan.

Nu ‘kent’ een bloem haar DNA. Een bloem heeft geen andere optie dan haar genetische code uit te dragen. Het is haar identiteit, de grond van haar bestaan. Organisaties zijn ook organismen, maar vaak is de bestaansreden van organisaties in de loop der tijd vertroebeld of zelfs geheel uit het zicht geraakt. Medewerkers hebben er geen weet (meer) van. Of het DNA heeft zich onvoldoende aangepast aan de veranderende omgeving, waardoor uitsterving dreigt.

Naar de kern van de zaak

Het is dus van belang om geregeld terug naar de basis te gaan en te onderzoeken of de fundamenten van de organisatie nog kloppen. Een zoektocht naar de kern van de zaak, naar het DNA dat in iedere vezel van de organisatie moet zitten om optimaal te kunnen functioneren. ‘Even stilstaan om weer volle kracht vooruit te kunnen gaan’, noem ik dat.

Deze zoektocht (dus niet alleen het resultaat ervan!) naar het DNA levert veel op: medewerkersbetrokkenheid, klantenbinding, LEAN-marketing, kostenbesparing en nog veel meer. Maar bovenal leidt een scherp zicht op het DNA tot een bedrijf met karakter: goed gepositioneerd rondom een duidelijke waardepropositie.

Drie stappen naar nieuw elan en nieuwe wegen

De zoektocht naar de fundamenten en de bestaansreden van een organisatie is niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk. Gelukkig kunnen we gebruikmaken van eeuwenoude methodieken. Al in de oudheid gebruikte men het labyrint en stelde men de drie essentiële vragen: Waar komen we vandaan, wat doen we hier en waar gaan we naartoe?

Dit zijn drie ‘trage vragen’ in een snelle wereld. Om dat spanningsveld te overbruggen is het goed om een procesbegeleider in te schakelen. Ik heb hier als marketingstrateeg, zingevingsprofessional en businesscoach mijn vak van gemaakt. Met zgn. wei-sessies (mijn alternatief voor de bekende hei-sessies) help ik u en uw team om uit de hectiek te stappen, naar de kern te gaan, nieuwe inspiratie op te doen en met concrete acties de wereld weer in te stappen.

Wordt het tijd om weer eens stil te staan bij de visie, missie en strategie van uw bedrijf? Neem dan contact met mij op om na te gaan wat ik voor u kan betekenen.