Inspireren en bijspringen

Heeft u tijdelijk iemand nodig die zich snel kan inleven in een nieuwe situatie/organisatie en ondanks de korte duur toch een hoge betrokkenheid heeft? Iemand die u op korte termijn werk uit handen kan nemen en de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering op zich neemt? Iemand met inspiratie, denkvermogen en het vermogen om processen en projecten te versnellen? Laten we dan eens kennismaken. Hieronder leest u meer over mijn rol als procesbegeleider, projectmanager en dagvoorzitter.

Procesbegeleider

Soms is het lastig om bij een strategische keuze of ethisch dilemma een knoop door te hakken. In zulke gevallen kan een frisse, onafhankelijke blik van buiten heel nuttig zijn. Het zorgt vaak voor andere vragen, andere perspectieven en het doorbreken van vaste patronen en overtuigingen. Daarnaast is het voordeel van een onafhankelijke gespreksleider dat u vrij kunt deelnemen aan het gesprek, omdat u de rol van voorzitter niet op u hoeft te nemen. Bovendien kan een externe gespreksleider ervoor zorgen dat ook diegenen aan het woord komen die zich normaal gesproken op de vlakte houden.

Projectmanager

Wilt u een project opstarten rondom thema’s als duurzaam ondernemen, circulaire innovatie en zingeving in een zakelijke context en komt u handen of ideeën te kort? Ik fungeer regelmatig als projectmanager op innovatieve projecten die nog geen vastomlijnde kaders hebben. Een aantal voorbeelden:

project ‘Verbouwen van Bouwmateriaal’

Dit project verkent de mogelijkheden van een lokale circulaire supply chain van biobased bouwmaterialen. Bouwmaterialen uit natuurlijke grondstoffen zijn in opkomst. Dit biedt kansen aan agrariërs om gewassen te telen (te verbouwen) die als grondstof kunnen dienen voor bouwmaterialen. Als projectleider heb ik het projectplan geschreven, financiering geregeld en begeleid ik de uitvoering. Meer info vindt u hier.

project ‘Molenzwam’

Dit project realiseert een oesterzwammenkwekerij op Avonturenboerderij Molenwaard. De kwekerij vormt een educatieve attractie die kinderen en hun ouders bewust maakt van het belang van een duurzame voedselketen, het voorkomen van verspilling en het hergebruik van reststromen. De kwekerij gaat gebruikmaken van lokale reststromen. Als projectleider heb ik het projectplan geschreven, financiering geregeld en begeleid ik de uitvoering. Meer info vindt u hier.

project ‘Putting informal learning into practice’

Een opdrachtgever vroeg mij om een vastgelopen internationaal innovatieproject rondom het thema ‘informeel leren in organisaties’ vlot te trekken. Er waren 12 partners betrokken uit Nederland, België, Engeland, Griekenland en Litouwen. Het project was al een jaar onderweg en het was door omstandigheden niet gelukt om tot een plan van aanpak, concrete doelen en verdeling van de subsidiegelden te komen. In een korte en intensieve periode zijn we erin geslaagd om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en iedereen vanuit kennis en bevlogenheid bij te laten dragen aan het project. De eindresultaten zijn enthousiast ontvangen en gepresenteerd op een jaarcongres van Philips.

project ‘Prachtlint’

Een opdrachtgever zocht een projectleider voor de uitvoering van een Green Deal met de Rijksoverheid om burgers, bedrijven en andere organisaties te betrekken bij het creëren en beheren van natuur. Wat begon met een globaal projectidee en heel beperkt budget, is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een beweging van mensen en organisaties die kleurrijke natuur creëren en beheren. Inmiddels is natuur gerealiseerd ter waarde van bijna een miljoen euro. De voortgang kunt u hier zien.

Dagvoorzitter en inspirator

Zoekt u een dagvoorzitter, workshopleider of inspirator rondom thema’s als duurzame marketing, circulaire economie, betekenismarketing en zakelijke zingeving? Laten we dan daarover eens van gedachten wisselen. Enkele voorbeelden van projecten:

  • organisatie van een netwerkbijeenkomst rondom het thema ‘circulair werken in de bouwsector’
  • dagvoorzitter op een symposium ‘Circulaire economie en innovatie’
  • workshopleider ‘Betekenisvolle missie’
  • workshopleider op een symposium over het opzetten van een meetinstrument voor waardecreatie

Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen? Bel mij op 06 38 61 04 55 of stuur mij een e-mail.