Inspireren en bijspringen

Mocht u verlegen zitten om inspiratie, denkvermogen of (tijdelijke) capaciteit om betekenisvolle processen en projecten te versnellen, dan ben ik u graag van dienst. Klanten schakelen mij in als procesbegeleider, projectmanager en dagvoorzitter.

Procesbegeleider en meeloper

Soms is het lastig om bij een strategische keuze een knoop door te hakken. Dan kan het prettig zijn om iemand van buiten even mee te laten lopen. ‘De beste stuurlui aan wal’ weten het niet per definitie beter, maar zitten niet in de hectiek en nemen een ander perspectief in. Dat kan soms erg verhelderend en verfrissend zijn.

Projectmanager

Wilt u een project opstarten rondom thema’s als duurzaam ondernemen, circulaire innovatie en zingeving in een zakelijke context en komt u handen of ideeën te kort? Ik fungeer regelmatig als projectmanager op innovatieve projecten die nog geen vastomlijnde kaders hebben.

Casus project ‘Putting informal learning into practice’

Een opdrachtgever vroeg mij om een vastgelopen internationaal innovatieproject rondom het thema ‘informeel leren in organisaties’ vlot te trekken. Het project was al een jaar onderweg en de 12 partners uit Nederland, België, Engeland, Griekenland en Litouwen waren er nog niet in geslaagd om tot een plan van aanpak, concrete doelen en verdeling van de subsidiegelden te komen. In een korte en intensieve periode zijn we erin geslaagd om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en iedereen vanuit kennis en bevlogenheid bij te laten dragen aan het project. De eindresultaten zijn enthousiast ontvangen,  gepresenteerd op een jaarcongres van Philips en PILIP-project Informeel leren.

Casus project ‘Prachtlint’

Een andere opdrachtgever had een Green Deal met de Rijksoverheid gesloten om om burgers, bedrijven en andere organisaties bewust te maken van het belang van de natuurlijke leefomgeving. Wat begon met een heel vaag projectidee en heel beperkt budget, is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een beweging van mensen en organisaties die kleurrijke natuur creëren en beheren. Inmiddels is natuur gerealiseerd ter waarde van bijna een miljoen euro. De voortgang kunt u hier zien.

Dagvoorzitter en inspirator

Zoekt u een dagvoorzitter, workshopleider of inspirator rondom thema’s als duurzame marketing, circulaire economie, betekenismarketing en zakelijke zingeving? Ook dan kunt u bij mij terecht. Onlangs heb ik bijvoorbeeld een symposium geleid met als thema ‘Circulaire economie en innovatie’. Dit symposium werd georganiseerd door de Rabobank, VNO-NCW en Stichting Blauwzaam voor ondernemers en andere betrokkenen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Zie hier een kort verslag en lees ook mijn blog.

Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen? Bel mij op 06 38 61 04 55 of stuur mij een e-mail.